Polityka prywatności

 

 

  1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Serwisie w celu prawidłowego funkcjonowania oraz użytkowania Serwisu.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych oraz ich poprawy lub usunięcia oraz ma obowiązek aktualizować dane niezwłocznie po ich zmianie.
  3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu topbonus.pl przez Użytkownika/Partnera od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych. Administrator ma również prawo udostępnienia danych Użytkowników/Partnerów uprawnionym podmiotom zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie wszystkich powyższych postanowień.